Zákl. vzdel. program pre deti základných a stredných škôl

Program pre staršie deti začína prehliadkou areálu. V rámci prehliadky sa žiaci dozvedia informácie o drevinách a rastlinách, ktoré rastú u nás Ekoparku. Neoddeliteľnou súčasťou je rozprávanie o hospodárskych zvieratách, o ich chove v minulosti a dnes. Porozprávame si nielen o triedení odpadu, ale aj o histórii Ekoparku a susediacej Kolmanovej záhrady. Na záver si otestujeme svoje zmysly a vyskúšame sa, ako poznáme rastliny a dreviny.

Základný vzdelávací program pre deti základných a stredných škôl 3 € / dieťa (dĺžka trvania cca 1 hod.)

tabor

V prípade Vášho záujmu nás prosím kontaktujte na klusova@tsmp.sk alebo +421 905 804 871