O Ekoparku

EkoPark Holá Hora

Ekopark Holá Hora prešiel od 1.4.2014 z ABC centra voľného času do správy spoločnosti Technických služieb mesta Prešov, a.s. V posledných týždňov v Ekoparku prebiehali rekonštrukčné práce, aby mohla byť spustená letná sezóna od 1.7.2014.

I. etapa bola zameraná na bezpečnosť a zveľadenie oddychovej zóny ako takej. Zamerali sme sa na revízie a veci, ktoré boli v areáli značne zanedbané. Problémom boli najmä hygienické zariadenia, pre ich absenciu sa tu nemohli konať celodenné podujatia. V súčasnosti je opravená kanalizácia, vybudované nové toalety, oplotenie a voliéry pre zvieratá. Taktiež sa prestavala oddychová zóna, kde najmä v lete chceme rozbehnúť rôzne kultúrne podujatia a tvorivé dielne pre deti.

V rámci II. etapy momentálne v týchto dňoch zabezpečujeme spevnenie prístupovej komunikácie, vybudovanie chodníkov a spevnených plôch v rámci celého areálu. Nasledovať by mala aj oprava toho najvzácnejšieho a to 130 rokov starej budovy, kde by mali vzniknúť reprezentačné priestory prešovských mestských lesov a tiež pracovisko Prešovskej univerzity.

V súčasnosti je areál so zvieratkami pripravený pre materské a základné školy, centrá voľného času, tábory, ale aj voľnočasové aktivity rodín s deťmi. Pre veľký záujem zo strany obyvateľov sme upravili aj otváracie hodiny, kedy v letnej sezóne je Ekopark otvorený od pondelka do nedele až do 20.00 hod s platnosťou od 1.7.2014.