Ponúkame

Ponúkame Vám naše 3 vzdelávacie moduly, ktoré realizujú naši lektori priamo v priestoroch EkoParku. Tieto moduly sú ideálnou možnosťou ako stráviť čas na školskom výlete či exkuzii.

V prípade Vášho záujmu nás prosím kontaktujte na klusova@tsmp.sk alebo +421 905 804 871

Dôležitou súčasťou výchovného a vzdelávacieho procesu je dnes environmentálna výchova detí a študentov. Environmentálna výchova by nemala byť len teóriou, ktorú sa je potrebné naučiť naspamäť. Mala by byť zhmotnením našich vnútorných hodnôt, pocitov a všetkého, čo sme prežili. Ekopark Holá hora je vhodným prostredím, v ktorom môžeme deťom ukázať, že aj ony samy sú zodpovedné za svoje okolie a že dokážu urobiť zmenu, ktorú je vidieť.

Technické služby mesta Prešov, pod ktoré Ekopark Holá hora patrí. sa zaoberajú nielen zberom a triedením odpadu, ale spravujú aj lesy, ktoré sú vo vlastníctve mesta Prešov. Z týchto dôvodov sme našu ponuku pre školy rozdelili do troch modulov. Prvý modul obsahuje činnosti, ktoré sú spojené s problematikou ochrany životného prostredia, triedenia a následnej recyklácie odpadov. V druhom module by sme chceli deťom priblížiť les vo všetkých jeho podobách a oboznámiť ich s prácou lesníka. Posledný modul je zameraný na poľnohospodárstvo, deti by sa mali niečo dozvedieť o prácach na poli, o starostlivosti o úžitkové zvieratá, o liečivých rastlinách a o tom, aká dlhá je cesta od zrniečka ku chlebu.

Jednotlivé moduly obsahujú edukačné hry, interaktívne zážitkové učenie, prvky lesnej pedagogiky, športové aktivity prepojené s zážitkovým učením, ktorých popis a náplň máme spracované osobitne pre jednotlivé vekové kategórie (materské, základné školy - prvý stupeň, základné školy – druhý stupeň a stredné školy). Pri moduloch nie sú uvedené všetky hry a činnosti, ktoré obsahujú, konkrétne činnosti sa prispôsobia veku detí a typu školy. V prípade nepriaznivého počasia máme pripravenú tzv. mokrú verziu, ktorej obsahom sú rôzne kvízy, lesné pexeso, interaktívne hry, tvorivé dielne a v neposlednom rade aj prezentácie (o lese, odpadoch, vode, domácich zvieratách).

Veľa z jednotlivých aktivít, ktoré sú zahrnuté v navrhovaných moduloch, sme s deťmi robili počas uplynulých 2 rokov, školy a škôlky mali a majú o ne záujem a opätovne sa ku nám vracali a vracajú.