Podpora od Mesta Prešov v roku 2019

V roku 2019 Mesto Prešov finančne podporilo našu spoločnosť sumou 2042€ na festival Ekofest 2019.

Ďakujeme.