Podpora od Mesta Prešov v roku 2018

V roku 2018 Mesto Prešov finančne podporilo našu spoločnosť sumou 1312 € na festival Ekofest 2018.

Ďakujeme.