Podpora od Mesta Prešov v roku 2017

V roku 2017 Mesto Prešov finančne podporilo našu spoločnosť sumou 1385 € na festival Ekofest 2017.

Ďakujeme.