FESTIVAL KOMUNITNEJ HUDBY - PRVÝKRÁT V PREŠOVE, PRVÝKRÁT NA SLOVENSKU

Dátum pridania:  05.09.2017

FESTIVAL KOMUNITNEJ HUDBY - PRVÝKRÁT V PREŠOVE, PRVÝKRÁT NA SLOVENSKU

Dátum pridania: 05.09.2017

FESTIVAL KOMUNITNEJ HUDBY ORGANIZOVANÝ ASOCIÁCIOU VZDELÁVATEĽOV V SOCIÁLNEJ PRÁCI NA SLOVENSKU SO SÍDLOM V PREŠOVE PRIPRAVUJE V SPOLUPRÁCI S MESTOM PREŠOV UNIKÁTNE PODUJATIE. PRVÝKRÁT BUDE V RÁMCI FESTIVALU KOMUNITNEJ HUDBY PREZENTOVANÁ HUDBA PREŠOVA. PREDSTAVIA SA PROFESIONÁLNE TELESÁ, ALE AJ AMATÉRSKE ZOSKUPENIA DETÍ, SENIOROV, ĽUDÍ S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM I Z MARGINALIZOVANÝCH SKUPÍN.


Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku so sídlom v Prešove (AVSP) organizuje v spolupráci s Inštitútom edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a Mestom Prešov unikátne podujatie, ktorého cieľom je vytvoriť priestor na prezentáciu „hudby prešovskej komunity“. „Hudba v sebe nesie mnoho prívlastkov, no ak do nej človek dá srdce, chytí za srdce aj ostatných. Som preto rada, že v našom meste sa spojili srdcia prešovskej komunity a ponúknu výnimočný kultúrny program i pomocnú ruku / a v prípade potreby aj ruku sociálnej pomoci,“ uviedla k podujatiu prešovská primátorka Andrea Turčanová, ktorá nad dvojdňovou akciou prevzala svoju záštitu. Keďže podujatie má sociálny kontext, počas festivalu budú prezentované aj sociálne služby poskytovateľov v Prešove. Podujatie sa uskutoční v EkoParku Holá Hora, vstup na oba dni je zdarma.

Hlavnou myšlienkou podujatia je prezentácia amatérskych umelcov, umelkýň a amatérskych hudobných zoskupení, s voľným vstupom pre verejnosť. Vystúpenia sú plánované v spolupráci s organizáciami bez nároku na honorár, keďže našim zámerom je prezentovať činnosť a potenciál prešovských umelcov a umelkýň a vytvoriť priestor pre kultúrne popoludnie s pridanou sociálnou hodnotou,“ vysvetlila predsedníčka AVSP Beáta Balogová. Podľa jej slov v dvojdňovom programe vystúpia hostia ako Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, FS Torysa, Vocals, a ďalší.

Ako ďalej dodala predsedníčka asociácie, počas festivalu, konkrétne dňa 22. septembra 2017 je zámerom organizátorov v týchto priestoroch obohatiť kultúrne komunitné vystúpenia aj o Jesenný sociálny trh, na ktorom by sa verejnosti prezentovali činnosť a práca mimovládnych organizácii, rôznych občianskych združení či neziskových organizácií pôsobiacich v oblasti sociálnej práce. Jesenný sociálny trh navyše vytvorí priestor prezentovať sociálne služby v Prešove a verejnosti priblíži možnosti ich využitia v rôznych životných a sociálnych situáciách obyvateľov mesta.

Počas dvoch dní sú naplánované aj sprievodné podujatia pre rodiny s deťmi, ukážky dopravnej výchovy príslušníkov Mestskej polície v Prešove, bohatý program a vystúpení, pracovných a vedeckých workshopov, ktoré budú navyše „otvorené“ aj verejnosti a tak priblížia metódy sociálnej práce ako napr. muzikoterapia, biblioterapia, tréning sociálnych zručností a pod.

Podujatie sa uskutoční v dňoch 21. – 22. septembra v priestoroch EkoParku Holá Hora na Botanickej ulici v Prešove, jeho vedeckou garantkou je prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., záštitu nad podujatím prevzala primátorka Prešova Ing. Andrea Turčanová. Festival je organizovaný vďaka finančnej podpore mesta Prešov. Partnermi podujatia sú Katedra hudby Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ABC - Centrum voľného času Prešov.