Celodenný program - modul Na tom našom dvore

„Zakaždým, keď sa ku mne približujú zvieratá a blížia sa nie preto, že si ma nevšimli, ale práve preto, lebo ma zbadali alebo začuli, zmocňuje sa ma pocit, že aspoň na okamih nie som vyhnaný z raja.“ (Konrad Lorenz)

V tomto module sa deti zoznámia s našimi zvieratkami a naučia sa ako sa o nich treba starať, čo potrebujú na to, aby sa mali zvieratká dobre, čím sa kŕmia, načo sa využívajú a čo nám dávajú do nášho života. Deti sa u nás naučia, ako sa má správne pristupovať ku zvieratám, budú mať možnosť spoznať sa s našimi poníkmi. Zistia ako vyzerá celý jazdecký postroj na koníka, nasedláme si jedného a odvážlivci sa môžu povoziť. Okrem fauny sa návštevníci zoznámia aj s flórou. Ukážeme im pestovanie liečivých bylín a vysvetlíme im ako, kedy a ktoré časti rastlín sa používajú pri liečení alebo predchádzaní rôznych ochorení. Deti si môžu samé natrhať bylinky a spraviť si čaj, ktorý aj ochutnajú. Súčasťou tohto modulu bude aj zoznámenie sa s postupom pečenia chleba tak, ako to robili naši prastarí a starí rodičia.

Cena: 5€ za osobu

tabor

Témy: hospodárske zvieratá, domáce zvieratá, autochtónna a alochtónna fauna a flóra na Slovensku, pestovanie hospodárskych plodín, liečivé byliny, chlieb, mlieko, základné potraviny

Vysvetlíme zábavnou formou pomocou zážitkového učenia základné pojmy týkajúce sa poľnohospodárstva, pestovanie poľnohospodárskych plodín, chovu domácich a úžitkových zvierat a priblížime každodennú prácu poľnohospodárov v súčasnosti, ale aj v minulosti.

Cieľom: bude rozvíjať osobnosť dieťaťa tak, že na elementárnej úrovni bude:
- chápať základné pojmy týkajúce sa ekologického poľnohospodárstva
- vedieť ekologické princípy využívania poľnohospodárskej pôdy
- vedieť spolupracovať v skupine
- rešpektovať potreby nielen seba a druhých, ale aj zvierat

Čo sa deti naučia?
- Oboznámenie sa so základnými ekologickými a poľnohospodárskymi pojmami
- Zamestnať hlavu- ruky- srdce a všetky zmysly
- citlivej starostlivosti o zvieratá
- starostlivosti o záhradu

Ako sa to naučia?
- edukačná hra „Zvieratká a ja“
- hra „Záhradník“, „Rastliny prospešné pre človeka“
- piknik „O prírode v prírode“ (uvarme si čaj a napečme si chlieb)
- postarajú sa o poníky a zajazdia si na nich

V prípade Vášho záujmu nás prosím kontaktujte na klusova@tsmp.sk alebo +421 905 804 871