Cenník

Vstup do areálu Ekoparku Holá hora je zdarma!


Doplnkové služby:

1. Edukačné aktivity

a) Základný vzdelávací program pre deti predškolského veku 1 € / dieťa (dĺžka trvania cca 1 hod.)
b) Základný vzdelávací program pre deti základných a stredných škôl 2 € / dieťa (dĺžka trvania cca 2 hod.)
c) Celodenný program – modul Ekologická stopa 5 € / deň / 1 dieťa
d) Celodenný program – modul Lesným chodníčkom 5 € / deň / 1 dieťa
e) Celodenný program – modul Na tom našom dvore 5 € / deň / 1 dieťa

2. Voľnočasové aktivity

a) Prímestský letný tábor 70 € / 5 dní / 1 dieťa (cena zahŕňa: teplý obed, pitný režim, olovrant, materiálne zabezpečenie, odmeny za súťaže, jazda na poníku alebo koni)

3. Prenájom priestorov

a) Prenájom celého areálu (spolu s budovou) 300 € / deň
b) Prenájom celého areálu (bez budovy) 200 € / deň
c) Prenájom pódia a šatní 100 € / deň
d) Prenájom celého areálu 20 € / hod.
e) Prenájom altánku 10 € / hod.


V prípade Vášho záujmu nás prosím kontaktujte na klusova@tsmp.sk alebo +421 905 804 871